O firmě  
 
   
 
 
 
 

Společnost vznikla v roce 1995. Zabývá se především prováděním staveb, jak občanských tak průmyslových. Dodatek STM znamená - stavebně technická mechanizace. Jak název napovídá, společnost vlastní potřebné mechanizmy k provádění přeprav, manipulací, zemních, bouracích prací a dalších prací spojených se stavební činností. Doplňkovou činností je i poskytování služeb těmito mechanismy.

Občanské stavby: rodinné domy (hrubá stavba i na klíč)
garáže
nádvoří, přístupové cesty, chodníky
oplocení
čističky odpadních vod, septiky
terénní úpravy aj.
Průmyslové stavby:   cesty
mosty
zpevněné plochy
inženýrské sítě
zemí práce spojené s výstavbou objektů
montáž konstrukcí, opláštění
hloubkové vrtání a řezání železobetonu

Spolupracujeme s projektovými společnostmi i bytovými architekty.