Reference  
 
   
 
 
 
 
 nádstavba bytového domu Hutisko-Solanec