Reference  
 
   
 
 
 
 
 zpevněné plochy - průmyslový areál Rožnov